по ключова дума
местоположение
възнаграждение

Работа


Търсите да наемете служители?

Попълнете Вашата обява и ние ще я публикуваме безплатно

Амилум България ЕАД

Адрес: 7200 Разград, Северна индустриална зона, ПК 239, Телефон: 0888/464672,

Техник инвеститорски контрол на обект - Монтаж на машини и съоръжения


Месторабота Разград; Временна/сезонна работа; Пълно работно време

Повече от столетие хората от Archer Daniels Midland Company (ADM) произвеждат от всяка реколта различни продукти, които служат за изхранването на растящия ни свят. Днес ние сме един от най-големите в света селскостопански производители и доставчици на хранителни съставки, с над 33,000 работници и служители, обслужващи клиенти в повече от 140 държави. С повече от 460 търговски центъра за изкупуване на реколти, 300 производствени звена на различни суровини и съставки, 40 иновационни центъра и най-развитата транспортна мрежа за зърнени храни ние довеждаме реколтите до домовете на хората, като произвеждаме хранителни, фуражни и индустриални продукти. Можете да научите още за нас в интернет.

Таботата е в гр.Разград.
Позицията е временна за приблизително 18 месеца.
Основни функции и отговорности:
 Контролира монтажни, инсталационни, пускови дейности, свързани с машините, съоръженията и оборудването, които се монтират; следи за спазването на работния график;
 Прави предложения за промени в проектната документация и работните графици – технически и организационни;
 Контролира работата на фирмите-изпълнители на СМР;
 Разработва технически инструкции, издава указания;
Изисквания към кандидатите:
 Средно техническо образование – по съответната специалност;
 Владеене на английски език е предимство;
 Умения за работа с Microsoft Office; специализирани програми за проектиране и изграждане на проекти;
 Организационни способности;
 Умения за работа по разнородни задачи едновременно; за работа под напрежение и с определени срокове; за овладяване и решаване на конфликти и проблеми;
Необходими документи:
 Автобиография
 Мотивационно писмо
 Актуална снимка в jpg формат
 Копие от диплома за завършено образование
 Други квалификационни документи
Етапи на подбора:
 по документи
 писмен тест
 интервю
Компанията ни предлага възможност за работа в млад и ентусиазиран международен екип, заплащане над средното за страната и отлични социални придобивки.
Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.
Моля запишете в мотивационното писмо, дали сте кандидатствали за други длъжности и сте решавали писмен тест – за коя длъжност и коя година.
Телефон за връзка в случай на въпроси: 084 619 119.
Документите можете да изпращате до 18 март 2019г.

от седмицата видео

Airbus започна тестове на въздушното си такси CityAirbus


последни

вицове
още вицове

©2015-2019 Vratsa Guide.